Index

SCHENK UTLEIE AS

Orgnr: 811711802

mobil: 917 17 132
adresse: c/o Tor Henrik Schenk, Birkelandsveien 330

id

410

organisasjonsnummer

811711802

navn

SCHENK UTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tor Henrik Schenk", "Birkelandsveien 330"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811711802

navn

SCHENK UTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tor Henrik Schenk Birkelandsveien 330

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

917 17 132

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811711802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2137943, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 238860, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 104606}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 134254}}, "journalnr": "2020892290", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811711802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 98862, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 68862}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 139998, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 89354}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50644}}, "sumEgenkapitalGjeld": 238860}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1967, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 186286}, "driftsresultat": 6214, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 192500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2624, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2677}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3590}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911745070 [navn] => SCHENK UTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811711802 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tor Henrik Schenk", "Birkelandsveien 330"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?