Index

SCHENKER AS

https://www.dbschenker.no

Orgnr: 870896182

tlf: 22 72 75 00
webside: www.dbschenker.no
adresse: Alnabruveien 15

id

54069

organisasjonsnummer

870896182

navn

SCHENKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

antallAnsatte

1297

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alnabruveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 292 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.dbschenker.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

870896182

navn

SCHENKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alnabruveien 15

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 292 Alnabru

ppostnr

0614

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

20.04.1994

tlf

22 72 75 00

tlf_mobil

url

www.dbschenker.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1297

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870896182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2134863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 983754935, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 381513516}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 602241419}}, "journalnr": "2020883924", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870896182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 234345863, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 107291238}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 127054625}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 749409072, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 713503095}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 35905977}}, "sumEgenkapitalGjeld": 983754935}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 14156344, "totalresultat": 14156344, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4240685942}, "driftsresultat": 23409390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4264095332}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5581443, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29801409}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35382851}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17827948}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872182012 [navn] => SCHENKER AS AVD SORTLAND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1989-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 21"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8400", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 873113332 [navn] => SCHENKER AS AVD MO I RANA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1974-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Midtre gate 2"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8624", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 884460042 [navn] => SCHENKER AS AVD SANDEFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 77 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 2002-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolmar 8"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3232", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 912077071 [navn] => SCHENKER AS AVD FAGERNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 2013-05-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Spikarmoen 11"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERNES", "postnummer": "2900", "kommunenummer": "3451"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 971831243 [navn] => SCHENKER AS AVD RYPEFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havneveien 50"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "RYPEFJORD", "postnummer": "9610", "kommunenummer": "5406"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 971966890 [navn] => SCHENKER AS AVD RUDSHØGDA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 64 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1981-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rudsflata 5"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "RUDSHu00d8GDA", "postnummer": "2360", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 972075531 [navn] => SCHENKER AS AVD MOLDE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1986-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Birger Hatlebakks veg 26"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6415", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 973088874 [navn] => SCHENKER AS HOVEDKONTOR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 83 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Aker vei 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 223 u00d8kern"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0510", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 973088882 [navn] => SCHENKER AS AVD ROLVSØY [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 60 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rnengveien 5"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 973088890 [navn] => SCHENKER AS AVD DRAMMEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 42 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Eikervei 75"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3048", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 973088904 [navn] => SCHENKER AS AVD KRISTIANSAND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 39 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Setesdalsveien 216"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4618", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #12

Array ( [organisasjonsnummer] => 973088912 [navn] => SCHENKER AS AVD SANDNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 38 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1989-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ju00e6rveien 334"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4322", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #13

Array ( [organisasjonsnummer] => 973088920 [navn] => SCHENKER AS AVD BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 60 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1986-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lungegu00e5rdskaien 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #14

Array ( [organisasjonsnummer] => 973113313 [navn] => SCHENKER AS AVD TROMSØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1975-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Terminalgata 181"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9019", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6337"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9293", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #15

Array ( [organisasjonsnummer] => 973113321 [navn] => SCHENKER AS AVD NARVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fagernes"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #16

Array ( [organisasjonsnummer] => 973113364 [navn] => SCHENKER AS AVD NOTODDEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1975-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sam Eydes gate 29"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3674", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #17

Array ( [organisasjonsnummer] => 973113410 [navn] => SCHENKER AS AVD HAUGESUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1975-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Raglamyrvegen 37"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5536", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #18

Array ( [organisasjonsnummer] => 973625799 [navn] => SCHENKER AS AVD GOL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gol Terminalen"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #19

Array ( [organisasjonsnummer] => 973625845 [navn] => SCHENKER AS AVD NAMSOS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre byomru00e5de"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #20

Array ( [organisasjonsnummer] => 974146355 [navn] => SCHENKER AS AVD ALNABRU - REGION ØST [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 602 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1978-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alnabruveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 292 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #21

Array ( [organisasjonsnummer] => 983298273 [navn] => SCHENKER AS AVD GARDERMOEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-04-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 30 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 1998-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gardermoen Nu00e6ringspark"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #22

Array ( [organisasjonsnummer] => 986370706 [navn] => SCHENKER AS AVD TRONDHEIM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 67 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 2003-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Terminalen 1C"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7080", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33 Heimdal"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7472", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #23

Array ( [organisasjonsnummer] => 987496703 [navn] => SCHENKER AS AVD BODØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-11-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 2005-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bodu00f8terminalen"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8013", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 414"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #24

Array ( [organisasjonsnummer] => 987496738 [navn] => SCHENKER AS AVD ÅLESUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-11-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 26 [overordnetEnhet] => 870896182 [oppstartsdato] => 2005-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lerstadvegen 15"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6015", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7553 Moa"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6022", "kommunenummer": "1507"} [datoEierskifte] => 2007-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?