Index

SCHREINER HOLDING AS

Orgnr: 818680732

adresse: Møllervegen 4A

id

16570

organisasjonsnummer

818680732

navn

SCHREINER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-13

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllervegen 4A"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818680732

navn

SCHREINER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllervegen 4A

forradrpostnr

2008

forradrpoststed

FJERDINGBY

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2017

stiftelsesdato

09.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818680732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5148, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1150962, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1027771}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 123191}}, "journalnr": "2021129024", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818680732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 694409, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 658409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 456553, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22053}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 434500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1150962}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 383626, "totalresultat": 383626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11377}, "driftsresultat": -11377, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 395003, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 395003}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 383626}}]

Reserver mot visning?