Index

SCIENCE ROCK AS

Orgnr: 922031177

adresse: c/o Knut Sannes, Nordliveien 10E

id

362901

organisasjonsnummer

922031177

navn

SCIENCE ROCK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Knut Sannes", "Nordliveien 10E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0571", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031177

navn

SCIENCE ROCK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Knut Sannes Nordliveien 10E

forradrpostnr

0571

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

17.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031177

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 54936, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2036668, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2010000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26668}}, "journalnr": "2021183812", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031177"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18598, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11403}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2018070, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2018070}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2036668}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3094, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3100}, "driftsresultat": -3100, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3094}}]

Reserver mot visning?