Index

SDS BYGG AS

Orgnr: 815498682

mobil: 465 75 323
adresse: Eikelivegen 5B

id

8704

organisasjonsnummer

815498682

navn

SDS BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eikelivegen 5B"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÆLINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815498682

navn

SDS BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eikelivegen 5B

forradrpostnr

2005

forradrpoststed

RÆLINGEN

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

465 75 323

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815498682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57450, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 357351, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 170685}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 186666}}, "journalnr": "2021186846", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815498682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 155070, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 125070}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 202281, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 194514}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7767}}, "sumEgenkapitalGjeld": 357351}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 177266, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1434180}, "driftsresultat": 217619, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1651799}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5062, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5086}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 212557}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915536190 [navn] => SDS BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815498682 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eikelivegen 5B"], "kommune": "Ru00c6LINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c6LINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?