Index

SDT HOLDING AS

Orgnr: 818995482

adresse: Folemyråsen 9

id

17469

organisasjonsnummer

818995482

navn

SDT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Folemyråsen 9"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "ØVREBØ", "postnummer": "4715", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818995482

navn

SDT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Folemyråsen 9

forradrpostnr

4715

forradrpoststed

ØVREBØ

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.05.2017

stiftelsesdato

24.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818995482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1920234, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28040491, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14206146}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13834345}}, "journalnr": "2020658160", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818995482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27943338, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 225000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27718338}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 97153, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 97153}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28040491}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4110103, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11500}, "driftsresultat": -11500, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4186541, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4186675}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4175041}}]

Reserver mot visning?