Index

SEA-SAFE AS

Orgnr: 812021362

adresse: Bendiksklev 16

id

1115

organisasjonsnummer

812021362

navn

SEA-SAFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-03

naeringskode1

{"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk prøving og analyse"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bendiksklev 16"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812021362

navn

SEA-SAFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bendiksklev 16

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2013

stiftelsesdato

14.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812021362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2006201, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 40162, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17385}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22777}}, "journalnr": "2020748994", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812021362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -27487, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -57487}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 67649, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 67649}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 40162}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20916, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26648}, "driftsresultat": -26648, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -168, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 74}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 242}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26816}}]

Reserver mot visning?