Index

SEABED SEPARATION AS

Orgnr: 812556312

mobil: 481 12 316
adresse: Leiv Eriksson Senter, Pirsenteret, Havnegata 9

id

2336

organisasjonsnummer

812556312

navn

SEABED SEPARATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leiv Eriksson Senter", "Pirsenteret", "Havnegata 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1245 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7462", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812556312

navn

SEABED SEPARATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leiv Eriksson Senter Pirsenteret Havnegata 9

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1245 Torgarden

ppostnr

7462

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

06.09.2013

tlf

tlf_mobil

481 12 316

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812556312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2460527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9822932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4640129}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5182803}}, "journalnr": "2021431564", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812556312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8619451, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8175245}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 444206}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1203481, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1203481}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9822932}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2829131, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3448489}, "driftsresultat": -2838862, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 609626}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9731, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10754}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1023}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2829131}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912568504 [navn] => SEABED SEPARATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812556312 [oppstartsdato] => 2013-09-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leiv Eriksson Senter", "Pirsenteret", "Havnegata 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1245 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7462", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?