Index

SEC-CONSULT AS

Orgnr: 812456172

mobil: 911 94 238
adresse: Bjerkealleen 18

id

2104

organisasjonsnummer

812456172

navn

SEC-CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkealleen 18"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-09

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812456172

navn

SEC-CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjerkealleen 18

forradrpostnr

3970

forradrpoststed

LANGESUND

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

09.09.2013

tlf

tlf_mobil

911 94 238

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812456172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1826420, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4026313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2026313}}, "journalnr": "2020559975", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812456172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2880334, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2850334}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1145979, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1145979}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4026313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2509944, "totalresultat": 2509944, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 63246}, "driftsresultat": 20635, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 83881}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2501140, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2501207}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2521775}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923747052 [navn] => SEC-CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812456172 [oppstartsdato] => 2019-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkealleen 18"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?