Index

SECURINOR AS

Orgnr: 818688342

adresse: Storebotn 11

id

16592

organisasjonsnummer

818688342

navn

SECURINOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-10

naeringskode1

{"kode": "80.200", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet vakttjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 11"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818688342

navn

SECURINOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storebotn 11

forradrpostnr

5309

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

80.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.03.2017

stiftelsesdato

13.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818688342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489021, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14880, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14880}}, "journalnr": "2021537619", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818688342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -30936}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1386}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14880}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16146, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16153}, "driftsresultat": -16153, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16146}}]

Reserver mot visning?