Index

SEIERSBJERGET HOLDING AS

Orgnr: 819073422

adresse: Seiersbjerget 8

id

17656

organisasjonsnummer

819073422

navn

SEIERSBJERGET HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Seiersbjerget 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5022", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819073422

navn

SEIERSBJERGET HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Seiersbjerget 8

forradrpostnr

5022

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

12.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819073422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2390045, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 382456451, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 358224050}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24232402}}, "journalnr": "2021339737", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819073422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23123718, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6258081}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16865637}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 359332733, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3058295}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 356274439}}, "sumEgenkapitalGjeld": 382456451}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5996245, "totalresultat": 5996245, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 327147}, "driftsresultat": 532630, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 859777}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6911127, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7865250}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 954123}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7443756}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919154209 [navn] => SEIERSBJERGET HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819073422 [oppstartsdato] => 2017-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Seiersbjerget 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5022", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?