Index

SEIM AS

Orgnr: 818708882

adresse: Sundvorvegen 1587

id

16650

organisasjonsnummer

818708882

navn

SEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sundvorvegen 1587"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NORDTVEITGREND", "postnummer": "5646", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818708882

navn

SEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sundvorvegen 1587

forradrpostnr

5646

forradrpoststed

NORDTVEITGREND

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

22.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818708882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2275047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1010045, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 676179}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 333866}}, "journalnr": "2021298984", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818708882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 430271, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 400271}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 579774, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 579774}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1010045}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 145645, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2674172}, "driftsresultat": 186724, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2860896}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 186724}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918774793 [navn] => SEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818708882 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sundvorvegen 1587"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NORDTVEITGREND", "postnummer": "5646", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?