Index

SEKRETÆREN AS

Orgnr: 818047002

adresse: Kolåsveien 30

id

15016

organisasjonsnummer

818047002

navn

SEKRETÆREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-14

naeringskode1

{"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kolåsveien 30"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818047002

navn

SEKRETÆREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kolåsveien 30

forradrpostnr

1555

forradrpoststed

SON

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.11.2016

stiftelsesdato

24.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818047002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1032950, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16416, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16416}}, "journalnr": "2019455547", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818047002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3530, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 27515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12886, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12886}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16416}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12999, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48224}, "driftsresultat": -12928, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 35297}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -72, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 78}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12999}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918107568 [navn] => SEKRETÆREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818047002 [oppstartsdato] => 2016-10-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kolu00e5sveien 30"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?