Index

SELJESTAD HYTTER OG EIENDOM AS

Orgnr: 892491232

tlf: 53 64 51 51
mobil: 47256426
adresse: Seljestad

id

79671

organisasjonsnummer

892491232

navn

SELJESTAD HYTTER OG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Seljestad"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "SKARE", "postnummer": "5763", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892491232

navn

SELJESTAD HYTTER OG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Seljestad

forradrpostnr

5763

forradrpoststed

SKARE

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.04.2008

stiftelsesdato

10.03.2008

tlf

53 64 51 51

tlf_mobil

47256426

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892491232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2378941, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14669015, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1334603}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13334413}}, "journalnr": "2021322801", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892491232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11764844, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 900000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10864844}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2904171, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2904171}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14669015}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5063781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4744034}, "driftsresultat": 6155966, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10900000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 279161, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 279161}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6435127}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916396635 [navn] => SELJESTAD HYTTER OG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892491232 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Seljestad"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "SKARE", "postnummer": "5763", "kommunenummer": "4618"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?