Index

SEMAK AS

Orgnr: 815592972

adresse: Hallheimslien 21

id

8942

organisasjonsnummer

815592972

navn

SEMAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hallheimslien 21"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "OLSVIK", "postnummer": "5184", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815592972

navn

SEMAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hallheimslien 21

forradrpostnr

5184

forradrpoststed

OLSVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.07.2015

stiftelsesdato

30.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815592972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2071281, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 523989, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 366585}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 157404}}, "journalnr": "2020822507", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815592972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -485300, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -509634}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1009289, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 614964}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 394325}}, "sumEgenkapitalGjeld": 523989}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -696335, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3589342}, "driftsresultat": -480861, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3108481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -84339, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 84379}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -565200}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915641016 [navn] => SEMAK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815592972 [oppstartsdato] => 2015-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hallheimslien 21"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "OLSVIK", "postnummer": "5184", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?