Index

SENTRUMSBOLIGER ALTA AS

Orgnr: 819117152

mobil: 911 75 159
adresse: Åslia 2

id

17761

organisasjonsnummer

819117152

navn

SENTRUMSBOLIGER ALTA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-10

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åslia 2"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819117152

navn

SENTRUMSBOLIGER ALTA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åslia 2

forradrpostnr

9510

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2017

stiftelsesdato

30.03.2017

tlf

tlf_mobil

911 75 159

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819117152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434463, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7662246, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6650000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1012246}}, "journalnr": "2021475721", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819117152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2628815, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2984430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -355615}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5033431, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2171106}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2862325}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7662246}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -97806, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10058}, "driftsresultat": -10058, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -87748, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 87752}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -97806}}]

Reserver mot visning?