Index

SERINUS AS

Orgnr: 919127325

adresse: Huitfeldts gate 4A

id

274004

organisasjonsnummer

919127325

navn

SERINUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Huitfeldts gate 4A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0253", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919127325

navn

SERINUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Huitfeldts gate 4A

forradrpostnr

0253

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

09.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919127325

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2319017, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24943, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1279}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23664}}, "journalnr": "2021366980", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919127325"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24943, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5057}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24943}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5}, "driftsresultat": -5, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3}}]

Reserver mot visning?