Index

SERVI GROUP AS

https://www.servi.no

Orgnr: 810324562

tlf: 64 97 97 97
webside: www.servi.no
adresse: Rasmus Solbergs vei 2

id

12

organisasjonsnummer

810324562

navn

SERVI GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rasmus Solbergs vei 2"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1912-06-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3230"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1402", "kommunenummer": "3020"}

hjemmeside

www.servi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810324562

navn

SERVI GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rasmus Solbergs vei 2

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3230

ppostnr

1402

ppoststed

SKI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.693

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

20.06.1912

tlf

64 97 97 97

tlf_mobil

url

www.servi.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810324562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2376943, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 39549961, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38862294}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 687667}}, "journalnr": "2021317495", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810324562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33759734, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4759734}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5790228, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5790228}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 39549961}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -676127, "totalresultat": -676127, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 664169}, "driftsresultat": -664169, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -202661, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83730}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 286391}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -866830}}]

Reserver mot visning?