Index

SESAM LØTEN AS

Orgnr: 877242102

tlf: 62 59 11 91
adresse: Stasjonsvegen 8

id

57998

organisasjonsnummer

877242102

navn

SESAM LØTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsvegen 8"], "kommune": "LØTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LØTEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877242102

navn

SESAM LØTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stasjonsvegen 8

forradrpostnr

2340

forradrpoststed

LØTEN

forradrkommnr

3412

forradrkommnavn

LØTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.02.1997

stiftelsesdato

26.11.1996

tlf

62 59 11 91

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877242102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2515119, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18128823, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 389660}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17739163}}, "journalnr": "2021485850", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877242102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4594731, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4494731}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13534092, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13534092}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18128823}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4105773, "totalresultat": 4105773, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 61171277}, "driftsresultat": 2251140, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 63422417}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2357482, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2357482}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4608622}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872719822 [navn] => SESAM LØTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 877242102 [oppstartsdato] => 1989-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsvegen 8"], "kommune": "Lu00d8TEN", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8TEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsvegen 8"], "kommune": "Lu00d8TEN", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8TEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"} [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?