Index

SEVIRA INVEST 1 AS

Orgnr: 821605342

adresse: Andøyfaret 15

id

25270

organisasjonsnummer

821605342

navn

SEVIRA INVEST 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andøyfaret 15"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4623", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821605342

navn

SEVIRA INVEST 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andøyfaret 15

forradrpostnr

4623

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

05.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821605342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2571037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32978258, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32231114}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 747144}}, "journalnr": "2021557009", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821605342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11531453, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 501453}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21446805, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21446805}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32978258}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65722, "totalresultat": 65722, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53934}, "driftsresultat": 107154, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 161088}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23124, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 598537}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 621661}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 84030}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926207903 [navn] => SEVIRA INVEST 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821605342 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Andu00f8yfaret 15"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4623", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?