Index

SFD TECHNOLOGY AS

Orgnr: 811767662

adresse: Viga Havn

id

563

organisasjonsnummer

811767662

navn

SFD TECHNOLOGY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-06

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Viga Havn"], "kommune": "HJELMELAND", "landkode": "NO", "poststed": "HJELMELAND", "postnummer": "4130", "kommunenummer": "1133"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811767662

navn

SFD TECHNOLOGY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Viga Havn

forradrpostnr

4130

forradrpoststed

HJELMELAND

forradrkommnr

1133

forradrkommnavn

HJELMELAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811767662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2390365, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021340677", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811767662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -615526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -645526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 615526, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 615526}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17924, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17924}, "driftsresultat": -17924, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17924}}]

Reserver mot visning?