Index

SFF NORWAY AS

Orgnr: 812041622

adresse: Kolsbergveien 12D

id

1165

organisasjonsnummer

812041622

navn

SFF NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-08

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kolsbergveien 12D"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4616", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812041622

navn

SFF NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kolsbergveien 12D

forradrpostnr

4616

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2013

stiftelsesdato

17.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812041622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2282581, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30036}}, "journalnr": "2021307386", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812041622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -175759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23396}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -199155}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 205795, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 205795}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7007}, "driftsresultat": -7007, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7001}}]

Reserver mot visning?