Index

SGM DATA AS

Orgnr: 811830682

mobil: 900 19 073
adresse: Modumveien 69

id

704

organisasjonsnummer

811830682

navn

SGM DATA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Modumveien 69"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "SYLLING", "postnummer": "3410", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811830682

navn

SGM DATA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Modumveien 69

forradrpostnr

3410

forradrpoststed

SYLLING

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

900 19 073

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811830682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2376599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 84877, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84877}}, "journalnr": "2021316785", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811830682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 70876, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 280000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -209124}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 84877}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61879, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15976}, "driftsresultat": 62024, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 78000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -145, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 149}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 61879}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911892529 [navn] => SGM DATA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811830682 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Modumveien 69"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "SYLLING", "postnummer": "3410", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?