Index

SH INVEST OG EIENDOM AS

Orgnr: 818636172

adresse: Badebakken 14

id

16443

organisasjonsnummer

818636172

navn

SH INVEST OG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Badebakken 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0467", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818636172

navn

SH INVEST OG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Badebakken 14

forradrpostnr

0467

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2017

stiftelsesdato

05.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818636172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2568195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2195823, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 683106}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1512717}}, "journalnr": "2021560743", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818636172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26216, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3784}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2169607, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2169607}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2195823}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5547, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1812}, "driftsresultat": -1812, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7359, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7359}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5547}}]

Reserver mot visning?