Index

SH MONTASJETEKNIKK AS

Orgnr: 818669372

adresse: Ileveien 8

id

16531

organisasjonsnummer

818669372

navn

SH MONTASJETEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.200", "beskrivelse": "Installasjon av industrimaskiner og -utstyr"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ileveien 8"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "LØKEN", "postnummer": "1960", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818669372

navn

SH MONTASJETEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ileveien 8

forradrpostnr

1960

forradrpoststed

LØKEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

21.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818669372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14654, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2432912, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 667076}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1765836}}, "journalnr": "2021139867", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818669372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1409733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1379733}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1023179, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 653636}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 369543}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2432912}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 672287, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3915257}, "driftsresultat": 851217, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4766474}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10513, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19461}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8948}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 861730}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918723781 [navn] => SH MONTASJETEKNIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.200", "beskrivelse": "Installasjon av industrimaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818669372 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ileveien 8"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8KEN", "postnummer": "1960", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?