Index

SH TRADING AS

Orgnr: 815050312

adresse: Bjørnveien 8B

id

7658

organisasjonsnummer

815050312

navn

SH TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnveien 8B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0774", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815050312

navn

SH TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnveien 8B

forradrpostnr

0774

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.529

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.03.2015

stiftelsesdato

16.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815050312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1726338, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 131611, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131611}}, "journalnr": "2020451258", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815050312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100792, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 70792}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30819, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30819}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 131611}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53927, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 178893}, "driftsresultat": 69107, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 248000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -30}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 69137}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915079393 [navn] => SH TRADING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815050312 [oppstartsdato] => 2015-02-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rnveien 8B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0774", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?