Index

SHALA BYGG AS

Orgnr: 918098232

adresse: Hønengata 48

id

246885

organisasjonsnummer

918098232

navn

SHALA BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hønengata 48"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3513", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098232

navn

SHALA BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hønengata 48

forradrpostnr

3513

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.11.2016

stiftelsesdato

15.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2190013, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1455679, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 584502}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 871177}}, "journalnr": "2020948865", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 334199, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 304199}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1121480, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 453128}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 668352}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1455679}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 93804, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2079670}, "driftsresultat": 149275, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2228945}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29014, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 598}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29612}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 120261}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998152127 [navn] => SHALA BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 918098232 [oppstartsdato] => 2012-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8nengata 48"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3513", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-11-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?