Index

SHAM INTERNASJONAL MAT AS

Orgnr: 822234852

adresse: Bergelandsgata 33

id

27382

organisasjonsnummer

822234852

navn

SHAM INTERNASJONAL MAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-16

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergelandsgata 33"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4012", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822234852

navn

SHAM INTERNASJONAL MAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergelandsgata 33

forradrpostnr

4012

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2019

stiftelsesdato

10.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822234852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2027813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 390190, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 390190}}, "journalnr": "2020775512", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822234852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 254726, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 224726}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 135464, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 72080}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 63384}}, "sumEgenkapitalGjeld": 390190}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 224726, "totalresultat": 224726, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1263175}, "driftsresultat": 290051, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1553227}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1942, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1951}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 288110}}]

Reserver mot visning?