Index

SHANE MA BUTIKKDRIFT AS

Orgnr: 812259822

tlf: 22 65 71 00
mobil: 473 47 390
adresse: REMA 1000 BRYNSENG, Østensjøveien 43

id

1673

organisasjonsnummer

812259822

navn

SHANE MA BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["REMA 1000 BRYNSENG", "Østensjøveien 43"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812259822

navn

SHANE MA BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

REMA 1000 BRYNSENG Østensjøveien 43

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

22 65 71 00

tlf_mobil

473 47 390

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812259822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 55978, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5251987, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 225723}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5026264}}, "journalnr": "2021178750", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812259822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 884109, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 854109}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4367878, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4367878}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5251987}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1158048, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47139547}, "driftsresultat": 1453509, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 48593056}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8744, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8812}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 69}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1462253}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919956844 [navn] => REMA 1000 BRYNSENG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 812259822 [oppstartsdato] => 2017-12-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["REMA 1000 BRYNSENG", "u00d8stensju00f8veien 43"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.7-eleven.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["7-Eleven Holtegata", "Bogstadveien 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2019-09-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?