Index

SHANIE HOLDING AS

https://www.shanieholding.no

Orgnr: 815021142

tlf: 91 17 12 10
webside: www.shanieholding.no
adresse: Jongsåsveien 3

id

7589

organisasjonsnummer

815021142

navn

SHANIE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-23

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jongsåsveien 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Atin", "Nesbruveien 33A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

hjemmeside

www.shanieholding.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815021142

navn

SHANIE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jongsåsveien 3

forradrpostnr

1338

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Atin Nesbruveien 33A

ppostnr

1396

ppoststed

BILLINGSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2015

stiftelsesdato

10.01.2015

tlf

91 17 12 10

tlf_mobil

url

www.shanieholding.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815021142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247311, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1106, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1106}}, "journalnr": "2021259096", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815021142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -6786, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 210000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -216786}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7892, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7892}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1106}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915130623 [navn] => SHANIE HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815021142 [oppstartsdato] => 2015-01-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jongsu00e5sveien 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 174"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "RYKKINN", "postnummer": "1334", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?