Index

SHM SOLUTIONS AS

https://www.shmsolutions.no

Orgnr: 812193082

webside: www.shmsolutions.no
adresse: Kometvegen 7B

id

1534

organisasjonsnummer

812193082

navn

SHM SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kometvegen 7B"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6419", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

hjemmeside

www.shmsolutions.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812193082

navn

SHM SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kometvegen 7B

forradrpostnr

6419

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.shmsolutions.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812193082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2067521, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30569601, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8212614}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22356987}}, "journalnr": "2020816192", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812193082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5649057, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 930000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4719057}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24920544, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24910544}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30569601}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2284568, "totalresultat": 2284568, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21706926}, "driftsresultat": -12503503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9203423}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12501520, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13443424}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 941904}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1983}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912232328 [navn] => SHM SOLUTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812193082 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kometvegen 7B"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6419", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => www.shmsolutions.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?