Index

SI TRANSPORT AS

Orgnr: 821196302

adresse: Karushøgda 29

id

23842

organisasjonsnummer

821196302

navn

SI TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karushøgda 29"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821196302

navn

SI TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karushøgda 29

forradrpostnr

1481

forradrpoststed

HAGAN

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.07.2018

stiftelsesdato

05.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821196302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2236189, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 854331, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 247538}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 606793}}, "journalnr": "2021240264", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821196302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 296215, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 266215}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 558116, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 328817}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 229299}}, "sumEgenkapitalGjeld": 854331}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29967, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1272508}, "driftsresultat": -20808, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1251700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9159, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9167}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29967}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821211212 [navn] => SI TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 821196302 [oppstartsdato] => 2018-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karushu00f8gda 29"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?