Index

SICK INVEST AS

Orgnr: 917792712

adresse: Bjørnerabben 37

id

238832

organisasjonsnummer

917792712

navn

SICK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-28

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnerabben 37"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0383", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917792712

navn

SICK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnerabben 37

forradrpostnr

0383

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.09.2016

stiftelsesdato

08.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917792712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2307925, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 319495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 119800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 199695}}, "journalnr": "2021349295", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917792712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 319495, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 295065}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 319495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11930, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11980}, "driftsresultat": -11980, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 49, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 49}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11930}}]

Reserver mot visning?