Index

SIDDIS BEMANNING AS

Orgnr: 913078950

adresse: Hillevågsveien 24

id

128291

organisasjonsnummer

913078950

navn

SIDDIS BEMANNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hillevågsveien 24"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078950

navn

SIDDIS BEMANNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hillevågsveien 24

forradrpostnr

4016

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

07.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078950

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2225081, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1911357, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1911357}}, "journalnr": "2021117798", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078950"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 625769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 595769}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1285588, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1090566}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 195022}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1911357}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 459791, "totalresultat": 459791, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1656287}, "driftsresultat": 595690, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2251977}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1432}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1587}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 595536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913084209 [navn] => SIDDIS BEMANNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 913078950 [oppstartsdato] => 2014-01-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hillevu00e5gsveien 24"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?