Index

SIGMA ITM NORWAY AS

Orgnr: 811632082

adresse: c/o Sand Økonomi as, Teatergaten 35

id

251

organisasjonsnummer

811632082

navn

SIGMA ITM NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sand Økonomi as", "Teatergaten 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5010", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services AS", "Teatergaten 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5010", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811632082

navn

SIGMA ITM NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Sand Økonomi as Teatergaten 35

forradrpostnr

5010

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Intunor Services AS Teatergaten 35

ppostnr

5010

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2013

stiftelsesdato

27.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811632082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2134221, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 252910, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 252910}}, "journalnr": "2020882332", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811632082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -13559279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 48635839}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -62195118}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13812189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13812189}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 252910}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -377132, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 329684}, "driftsresultat": -177395, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 152289}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -199737, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24754}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 224491}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -377132}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911648490 [navn] => SIGMA ITM NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811632082 [oppstartsdato] => 2013-02-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sand u00d8konomi as", "Teatergaten 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5010", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services AS", "Teatergaten 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5010", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?