Index

SIGNATURE AS

Orgnr: 919126086

tlf: +447538704584
mobil: 93870435
adresse: Øvre Haugerød 7

id

273961

organisasjonsnummer

919126086

navn

SIGNATURE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Haugerød 7"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BJORBEKK", "postnummer": "4824", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919126086

navn

SIGNATURE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Haugerød 7

forradrpostnr

4824

forradrpoststed

BJORBEKK

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

+447538704584

tlf_mobil

93870435

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

919126086

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2233309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 207090, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207090}}, "journalnr": "2021236369", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919126086"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 108934, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 85731}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 98156, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 98156}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 207090}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 44068, "totalresultat": 44068, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 756107}, "driftsresultat": 60004, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 816111}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2194, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 439}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2634}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 57810}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919350377 [navn] => SIGNATURE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919126086 [oppstartsdato] => 2017-07-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Haugeru00f8d 7"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BJORBEKK", "postnummer": "4824", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?