Index

SIGURD NÆSS AS

Orgnr: 814876802

adresse: Bakerigata 2

id

7257

organisasjonsnummer

814876802

navn

SIGURD NÆSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "01.452", "beskrivelse": "Geitehold"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakerigata 2"], "kommune": "VARDØ", "landkode": "NO", "poststed": "KIBERG", "postnummer": "9960", "kommunenummer": "5404"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-11-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814876802

navn

SIGURD NÆSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakerigata 2

forradrpostnr

9960

forradrpoststed

KIBERG

forradrkommnr

5404

forradrkommnavn

VARDØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.452

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

04.11.1977

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814876802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1873728, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87731, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87730}}, "journalnr": "2020616118", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814876802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 74731, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -225269}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87731}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27051, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 89447}, "driftsresultat": -27447, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 62000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 396, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 396}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27051}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824470502 [navn] => SIGURD NÆSS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.452", "beskrivelse": "Geitehold"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814876802 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bakerigata 2"], "kommune": "VARDu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KIBERG", "postnummer": "9960", "kommunenummer": "5404"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?