Index

SIKTESPESIALISTEN AS

Orgnr: 819111332

adresse: Raset 15

id

17743

organisasjonsnummer

819111332

navn

SIKTESPESIALISTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-19

naeringskode1

{"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Raset 15"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjelbekkåsen 51"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3720", "kommunenummer": "3807"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819111332

navn

SIKTESPESIALISTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Raset 15

forradrpostnr

3735

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Skjelbekkåsen 51

ppostnr

3720

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.630

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819111332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 67875, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 67875}}, "journalnr": "2021373638", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819111332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -11597, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -41597}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79472, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 79472}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 67875}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3101, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16716}, "driftsresultat": -3116, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3101}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919265094 [navn] => SIKTESPESIALISTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819111332 [oppstartsdato] => 2017-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Raset 15"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skjelbekku00e5sen 51"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3720", "kommunenummer": "3807"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?