Index

SILVER BYGG & MONTASJE AS

Orgnr: 811615412

mobil: 968 79 574
adresse: Sarpsborgveien 147

id

220

organisasjonsnummer

811615412

navn

SILVER BYGG & MONTASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sarpsborgveien 147"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811615412

navn

SILVER BYGG & MONTASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sarpsborgveien 147

forradrpostnr

1640

forradrpoststed

RÅDE

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.02.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

968 79 574

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811615412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370391, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10394683, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7402987}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2991695}}, "journalnr": "2021311246", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811615412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3097130, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3067130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7297552, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2890103}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4407449}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10394683}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 972841, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10165373}, "driftsresultat": 1445897, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11611269}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -198209, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2649}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 200858}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1247688}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997369165 [navn] => SILVER BYGG & MONTASJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 811615412 [oppstartsdato] => 2011-09-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sarpsborgveien 147"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-02-18 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?