Index

SIMEN ØVREBØ KONSULT AS

Orgnr: 811827452

adresse: Amtmand Bloms gate 9

id

698

organisasjonsnummer

811827452

navn

SIMEN ØVREBØ KONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Amtmand Bloms gate 9"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811827452

navn

SIMEN ØVREBØ KONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Amtmand Bloms gate 9

forradrpostnr

3015

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.04.2013

stiftelsesdato

12.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811827452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2215151, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15871, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15871}}, "journalnr": "2021106243", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811827452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14105, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10229}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1766, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1766}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15871}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 864, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35408}, "driftsresultat": 837, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36245}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 27, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 864}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911835673 [navn] => SIMEN ØVREBØ KONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811827452 [oppstartsdato] => 2013-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Amtmand Bloms gate 9"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?