Index

SIMEN SÆTHER HOLDING AS

Orgnr: 816305632

mobil: 988 72 269
adresse: Kniplia 21B

id

10653

organisasjonsnummer

816305632

navn

SIMEN SÆTHER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-27

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kniplia 21B"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2022", "kommunenummer": "3032"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816305632

navn

SIMEN SÆTHER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kniplia 21B

forradrpostnr

2022

forradrpoststed

GJERDRUM

forradrkommnr

3032

forradrkommnavn

GJERDRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.11.2015

stiftelsesdato

01.10.2015

tlf

tlf_mobil

988 72 269

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816305632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2562635, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 312202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 291351}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20851}}, "journalnr": "2021547036", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816305632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 206452, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 176452}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 105750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 105750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 312202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 275009, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5000}, "driftsresultat": -5000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 280009, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 280009}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 275009}}]

Reserver mot visning?