Index

SIMJO AS

Orgnr: 818720262

adresse: Stokkanhaugen 169

id

16699

organisasjonsnummer

818720262

navn

SIMJO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-17

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stokkanhaugen 169"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7048", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818720262

navn

SIMJO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stokkanhaugen 169

forradrpostnr

7048

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.03.2017

stiftelsesdato

16.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818720262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495571, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2052532, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1966855}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85677}}, "journalnr": "2021547278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818720262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2038532, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1980000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 58532}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2052532}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5270}, "driftsresultat": -5270, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 180, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 180}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5090}}]

Reserver mot visning?