Index

SIMPLE AS

Orgnr: 812408062

adresse: Østensjøveien 9

id

1995

organisasjonsnummer

812408062

navn

SIMPLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

79

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østensjøveien 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812408062

navn

SIMPLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østensjøveien 9

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.09.2013

stiftelsesdato

19.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

79

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812408062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1596050, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7301598, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 868319}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6433279}}, "journalnr": "2020314503", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812408062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2190513, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2220513}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9492111, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9492111}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7301598}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -591527, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47546503}, "driftsresultat": -512887, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 47033616}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -78640, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 749}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 79389}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -591527}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912420698 [navn] => SIMPLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 79 [overordnetEnhet] => 812408062 [oppstartsdato] => 2013-08-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stensju00f8veien 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?