Index

SINCLAIR AS

Orgnr: 818963742

adresse: Gudbrandsdalsvegen 1452

id

17378

organisasjonsnummer

818963742

navn

SINCLAIR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gudbrandsdalsvegen 1452"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "KVAM", "postnummer": "2642", "kommunenummer": "3436"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818963742

navn

SINCLAIR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gudbrandsdalsvegen 1452

forradrpostnr

2642

forradrpoststed

KVAM

forradrkommnr

3436

forradrkommnavn

NORD-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2017

stiftelsesdato

27.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818963742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2230691, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1997242}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 233449}}, "journalnr": "2021375954", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818963742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1293227, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 292367}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1585594}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3523918, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2078942}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1444976}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2230691}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -55505, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2429947}, "driftsresultat": 47805, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2477752}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -103310, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6930}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 110239}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -55505}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919206322 [navn] => SINCLAIR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818963742 [oppstartsdato] => 2017-04-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gudbrandsdalsvegen 1452"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "KVAM", "postnummer": "2642", "kommunenummer": "3436"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?