Index

SINSEN SENTRAL AS

Orgnr: 812084542

adresse: Olaf Schous vei 6C

id

1268

organisasjonsnummer

812084542

navn

SINSEN SENTRAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Schous vei 6C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0572", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Korsvollbråtan 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0880", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812084542

navn

SINSEN SENTRAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olaf Schous vei 6C

forradrpostnr

0572

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Korsvollbråtan 5

ppostnr

0880

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

03.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812084542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2107653, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 92737, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 92737}}, "journalnr": "2020858909", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812084542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -18607}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 81344, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 81344}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 92737}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32794, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 414836}, "driftsresultat": -32766, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 382070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -30, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -32796}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912092283 [navn] => SINSEN SENTRAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812084542 [oppstartsdato] => 2013-06-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Schous vei 6C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0572", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Korsvollbru00e5tan 5A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0880", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?