Index

SIR-LEE TRADING AS

Orgnr: 822235972

adresse: Dalmovegen 31

id

27391

organisasjonsnummer

822235972

navn

SIR-LEE TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalmovegen 31"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HILDRE", "postnummer": "6272", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822235972

navn

SIR-LEE TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalmovegen 31

forradrpostnr

6272

forradrpoststed

HILDRE

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2019

stiftelsesdato

23.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822235972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2136879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 310779, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 310779}}, "journalnr": "2020889520", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822235972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 312764, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 55544}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 257220}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28015, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28015}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 340779}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -62781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 418136}, "driftsresultat": -62879, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 355257}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 98, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 98}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -62781}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922387877 [navn] => SIR-LEE TRADING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822235972 [oppstartsdato] => 2019-01-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalmovegen 31"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HILDRE", "postnummer": "6272", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?