Index

SIRKEL SELVVASK AS

Orgnr: 812252062

tlf: 69 36 00 00
adresse: Strykerveien 10

id

1649

organisasjonsnummer

812252062

navn

SIRKEL SELVVASK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strykerveien 10"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TORP", "postnummer": "1658", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812252062

navn

SIRKEL SELVVASK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strykerveien 10

forradrpostnr

1658

forradrpoststed

TORP

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2013

stiftelsesdato

05.07.2013

tlf

69 36 00 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812252062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2129111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1103948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 981339}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 122609}}, "journalnr": "2020880538", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812252062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 303803, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 88228}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 215575}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 800145, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 73408}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 726737}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1103948}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 158254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 324110}, "driftsresultat": 227108, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 551218}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24219, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 202890}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912254364 [navn] => SIRKEL SELVVASK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812252062 [oppstartsdato] => 2013-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strykerveien 10"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TORP", "postnummer": "1658", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?