Index

SITE SERVICE NIDAROS AS

Orgnr: 812007742

tlf: 94 15 32 23
adresse: Torgardstrøa 12

id

1082

organisasjonsnummer

812007742

navn

SITE SERVICE NIDAROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

29

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torgardstrøa 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7093", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812007742

navn

SITE SERVICE NIDAROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torgardstrøa 12

forradrpostnr

7093

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.07.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

94 15 32 23

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

29

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812007742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576447, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11310402, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1481948}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9828454}}, "journalnr": "2021563401", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812007742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2854248, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1050000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1804248}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8456155, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7169984}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1286171}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11310402}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1318759, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34233554}, "driftsresultat": 1834513, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36068067}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -133807, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1284}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 135091}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1700706}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912238636 [navn] => SITE SERVICE NIDAROS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 29 [overordnetEnhet] => 812007742 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torgardstru00f8a 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7093", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?