Index

SIVILINGENIØR GUTTORM RÆDER AS

Orgnr: 812491822

adresse: Snorres gate 80

id

2178

organisasjonsnummer

812491822

navn

SIVILINGENIØR GUTTORM RÆDER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snorres gate 80"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8515", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812491822

navn

SIVILINGENIØR GUTTORM RÆDER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snorres gate 80

forradrpostnr

8515

forradrpoststed

NARVIK

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.09.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812491822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249381, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1495600, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 156587}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1339014}}, "journalnr": "2021261407", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812491822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1487250, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1465450}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8350, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1495600}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 453433, "totalresultat": 453433, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9832}, "driftsresultat": -9832, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 464186, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 464186}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 454354}}]

Reserver mot visning?