Index

SIVILINGENIØR OLE HAMMARI AS

https://www.olehammari.no

Orgnr: 811780332

mobil: 911 42 666
webside: www.olehammari.no
adresse: Rafsbotnveien 98

id

587

organisasjonsnummer

811780332

navn

SIVILINGENIØR OLE HAMMARI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rafsbotnveien 98"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9538", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rafsbotnveien 100"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9538", "kommunenummer": "5403"}

hjemmeside

www.olehammari.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811780332

navn

SIVILINGENIØR OLE HAMMARI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rafsbotnveien 98

forradrpostnr

9538

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

Rafsbotnveien 100

ppostnr

9538

ppoststed

ALTA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.04.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

911 42 666

url

www.olehammari.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

21.03.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

811780332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1764906, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 911193}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 853714}}, "journalnr": "2021514714", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811780332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -39565, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -69565}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1804473, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 908852}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 895622}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1764908}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -540745, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2756133}, "driftsresultat": -601336, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2154797}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24004, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15145}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39149}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -625339}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911818159 [navn] => SIVILINGENIØR OLE HAMMARI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811780332 [oppstartsdato] => 2013-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rafsbotnveien 98"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9538", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.olehammari.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rafsbotnveien 100"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9538", "kommunenummer": "5403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?